Jezus Christus: De Weg naar Eenheid via de Liefde

Liefde van alle zijn gelijkaardig
Ik herken het jullie tijdens de buur
Persoonlijkheid zoekt naar

20.6 MB

Les 38

Mijn geliefde vrienden, wij zijn gemeenschappelijk op bergwandeling en lassen een korte pauze in, terwijl we nieuwe krachten scheppen en terugkijken op de weg, die we tot hier gegaan zijn. Ik, jullie Berggids, ben bij jullie, reik jullie geestelijk een verkwikkende dronk, breek Mijn Brood met jullie, en Mijn zegenende Kracht stroomt in ieder.

Jullie kijken in de steile afgronden, die jullie overwonnen hebben. Jullie zien je medewandelaars, waarop jullie, samen met Mij - symbolisch gezien - wachten, want allen gezamenlijk willen wij de top, het doel, bereiken. In een kameraadschap, die door Liefde gedragen is, helpt ieder elkaar: Een voor allen en allen voor een. Blijft er een iets achter, omdat de weg hem op het ogenblik wat moeilijk schijnt, dan helpen alle anderen geestelijk mee, dat de klip overwonnen en onder omstandigheden er omheen gegaan wordt.

Zo stroomt de Liefdeskracht, die Ik jullie met het water des levens geschonken heb, naar al jullie medewandelaars, die zich links en rechts vanwaar jullie nu in het leven staan samen met jullie op het bergpad bevinden. Jullie zien vanuit jullie post de moeilijkheden, die jullie medewandelaars nog moeten overwinnen. Maar zie, om op de bergtop te komen, zijn er steeds meerdere wegen en het steilste, moeilijkste pad, kan jullie weliswaar sneller op de top brengen, maar een meer spiraalvormige omweg leidt eveneens en op een meer gemakkelijke paden naar het doel!

Daar jullie je hand in de Mijne hebt gelegd, beloofden jullie tevens om al diegenen steun en hulp te zijn, die om je heen zijn als je partner, als jullie kinderen, als je vrienden, als jullie bekenden. Ook wanneer intermenselijke moeilijkheden op te lossen zijn, het zijn niettemin die, die Ik vol vertrouwen op je weg liet komen of je weg liet kruisen. Ik vertrouw jullie dus, dat je bereidwillig de last van je medezuster draagt, omdat jullie het beloofd hebben.

Vanuit jullie menselijk gezichtspunt gezien, zijn al jullie beschrijvingen je eigen zwakten en klippen, waar jullie op dit klein rustpunt bovenuit behoren te groeien. Want wanneer jullie naar boven naar het doel kijken, dan beseffen jullie, dat je stappen nu zekerder en vaster moeten zijn, omdat de wandeling langs een smalle richel voert, die Ik jullie al beschreven heb. Zo zeker, dat jullie zelfs in de dichtste mist van je mens-zijn slaapwandelend verder kunt schrijden, wetend, dat Ik jullie houvast ben.

Blijf niet bij jullie menselijkheden stil staan, kijk niet naar je naaste, doordat je zijn moeilijkheden telt, doch zoek in alles je eigen spiegeling!

Ik ben aan jullie zijde om je door deze pauze te leiden, waarvoor Ik jullie heb gesterkt. Want kijk, hebben jullie niet geleerd om je in diepste deemoed en liefde voor al je medemensen te buigen, hoe willen jullie dan Mijn krachtvervulde werktuigen van liefde zijn?

Door de deemoed sluit zich je Aura. Zijn jullie in de zuivere harte-deemoed, dan kan er niks in je binnenste indringen, want er is niks meer, wat in jullie een resonantie zou kunnen opwekken. Echter let op, verwissel deze door de liefde gedragen hoge geestelijke toestand niet met het menselijk afgrenzen tegen de naaste!

Jullie kunnen je ook als een trots kind gedragen, dat zich als bij autisme, van de buitenwereld afschermt, op wie alles afketst, omdat dit kind op de weg niks wil leren. Autisme is een ziekte, zoals jullie weten en menige ziel, die zich in vorige levens afschermde tegen de medemensen, zich in haar slakkenhuis terugtrok om maar niets van anderen aan te moeten horen, bond haar ziel zozeer, dat enkele incarnaties later deze ziel nog grote moeilijkheden had om met de buitenwereld, de medemensen, kontakt op te nemen.

Voor de ziekte autisme staat derhalve steeds het zich-terugtrekken, het niet-willen-aannemen, het zich niet in deemoed willen buigen.

Zijn jullie evenwel doorgloeit van Mijn liefde, bereid om jullie menselijke ego op het kruis uit te spreiden, dan straalt jullie innerlijk Licht ver boven jezelf uit en vormt gelijktijdig een bescherming tegen alle negatieve invloeden. Dan kunnen jullie in Eenheid met Mij door de meest donkere gebieden wandelen en er stroomt alleen maar liefde en niks anders als liefde, alwaar je haat, hoon, en hatelijk lachen je ontvangst is. Voorgaande zijn beproevingen op aarde als mens. Deze beproevingen, lieve broeders, zusters, zijn je naasten, waardoor Ik waarlijk en waarachtig werk om jullie de spiegel van hoogmoed voor te houden, opdat jullie later niet struikelen in de duisternis en de hoon en de spot standvastig tegemoet kunt treden.

Ziet, er zullen tijden komen, waarop jullie als een rots in de branding staan! Om jullie heen is de aarde volop in omvorming en alles verandert, en alles wat zich niet wil veranderen, stuwt op. Jullie zijn doordrongen van Licht, vol vertrouwen, vol geloof, en je medemensen staan voor je, klaar om stenen op te pakken en deze naar jullie te gooien met de woorden: “Waar is jouw GOD, die dit allemaal toelaat? Hoe durf jij het om aan een hogere Macht te geloven, die ons zo pijnigt?” Zijn jullie dan in staat om, doorstraald van Mijn Licht, standvastig jullie broeders en zusters tegemoet te treden, ongeacht of een steen je zal treffen of niet? Alles aan te nemen, wat in een oproerige en schreeuwerige menigte broeit en zich tegen jullie afzet?

Ik zeg jullie, zoals Ik op Golgatha stond en niemand Mij leed zou hebben kunnen aandoen, als Ik niet Mijn wil in de Wil van de Vader had gelegd en wist dat gebeuren moet, wat er stond te gebeuren, zo zal ook jullie niks gebeuren, tenzij het moet gebeuren.

In deze tijd zullen er wonderen en nog eens wonderen over de aarde gaan, want diegene, die een steen opheft, zal niet kunnen gooien, en die, die een stok bij zich heeft om jullie te slaan, zal niet kunnen toeslaan, diegenen, die hun geweren aanleggen, om ze tegen jullie af te schieten, zullen niet kunnen afdrukken. Want het licht van Liefde bestraalt met zo’n macht je medemensen, dat ze door deze liefde worden meegesleept en in de verwandeling worden meegetrokken, als ze maar een vonkje liefde in zich voelen, ook al is deze liefde gefundeerd in het verlangen slechts een vleugje te kunnen hebben van jullie geloof, een klein beetje van jullie vertrouwen in de toekomst. Maar zo hebben jullie hen al geholpen.

Deze kracht kan jullie echter slechts dan doorstromen en helingen te bewerkstelligen, die de in de diepte gezonken schepping omvormen, wanneer jullie, Mijn trouwe leerlingen, je mens uit vrije wil op het hout, het kruishout, hebben uitgestrekt, en je voor al jullie medemensen, ongeacht hoe ze zich tegenover jullie hebben gedragen, je deemoedig in liefde buigt.

Ik schouw in jullie haretn en Ik weet jullie gedachten. Ik neem een voorbeeld vanuit jullie gesprek van heden:

Zijn jullie de acteurs of zijn het je medemensen en worden jullie als speelbal heen en weer geworpen? Wanneer jullie, Mijn geliefden, je met Mij verbinden, dan wisselen je rol van speelbal naar speler, van gedreven worden in steeds nieuwe moeilijkheden naar acteur, die zijn moeilijkheden met Mij en Mijn kracht doorloopt en daardoor oplost.

Wat is Mijn kracht? Mijn kracht is liefde, niet jullie menselijke liefde, maar een liefde, die zijn naaste door zijn eigen ervaringen begrijpt, die zich in hem inleeft en niettemin vol goedheid paal en perk stelt in zoverre nodig is, dat ook jullie naaste zijn weg naar het Licht gaat en zich niet nog dieper in verstrikkingen en beschuldigingen begeeft.

Dit is slechts een voorbeeld van vele. Met Mij verenigd hebben jullie deze liefdekracht om je tegenspeler deemoedig, maar met vaste tred te ontmoeten Hem liefdevol, maar met vaste houding en doelstelling, beslissend, met grote verantwoording als Mijn navolger, die Ik geroepen heb en die ook bereidwillig zijn zwakke kanten op het altaar van liefde legt, om er gesterkt eruit tevoorschijn te komen.

Ook van Mij werd een beslissing verlangd en ook van jullie worden steeds weer beslissingen verlangd. In iedere sekonde, op ieder ogenblik worden jullie voor de beslissing gesteld: Voor Mij, voor het Licht, voor Jezus Christus, voor de overwinning “Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde...” of voor de gemakzucht, voor het nog laten slijpen en daardoor voor het nog blijven hangen in grauwe, Ik zeg niet donkere gebieden.

Hoe zei Ik het? “De lauwen spug Ik uit!” Jullie kunnen het nalezen, doch dit Woord betekent, dat niet Ik jullie weg stuur, maar dat jullie zelf de gemakkelijke weg inslaan, die jullie nog in de ach zo fraaie wereld doet vertoeven en je van je Ware zelf scheidt.

Vandaar Mijn beproevingen. Beproevingen, die jullie in ware zin jezelf stellen. Want toen jullie ziel naar je komend aardeleven schouwde, koos ze heel bewust bepaalde stations uit, zodat ze haar opdracht zou kunnen gaan vervullen.

Zoals Ik reeds geschilderd heb: de mens heeft deels een vrije wil. Hij kan deze of gene opgave nog laten liggen of ervoor uitwijken, maar op een dag is er geen ontwijken aan. Op zekere dag komt jullie deze fraaie wereld, en Ik bedoel daarmee al de glans, de valse aardse macht, als grijs en grauw voor en als bedrog. Dan kijken jullie naar je bergkameraden en vol verlangen kijk je langs de touw omhoog, symbolisch gezien, langs de rostwand, en boven zien jullie een gemeenschap, die wacht op jullie, die naar jullie omziet en je wil helpen, totdat jullie de aansluiting weer hebben gevonden en je eigenlijke opdracht oppakken.

Dat is de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Hoed je echter voor de idee, de gedachte: “O Ik heb nog altijd tijd om me te beraden.” Want ziet, jullie zien niet, hoelang je ziel reeds stuwt. Alleen Ik weet het en daarmee God, de Vader. In het mensenkleed weten jullie niet wanneer de ziel zegt: “Het is genoeg, ik wil niet meer...”.

Dan nogmaals opnieuw beginnen? Al dat menselijke nog eens opnieuw beleven? Nog een keer zuigeling worden, uitgeleverd aan de uiterlijke voorwaarden? Waarom niet meteen hier en nu het touw pakken, het met beide handen vastpakken en na de korte rustpauze verder gaan, samen in de Gemeenschap van bergbeklimmers? Het touw heeft nl. maar een beperkte lengte. Ziet ook daarin de symboliek! Jullie broeder, jullie zuster, wie er ook met jullie verbonden is, heeft dus slechts een bepaalde lengte ter beschikking en het ligt dus aan jullie om de verschillen in de Berggemeenschap worden opgeheven. Uiteindelijk koemn allen aan het doel aan, maar hoe, dat bepaalt ieder zelf.

Denk dus met wijsheid over Mij woorden na! Mijn vreugde ia met jullie. Nogmaals reik Ik jullie de beker met het Water des Levens. Ontvangt deze symbolisch en drinkt eruit! Nogmaals reik Ik jullie het Brood als geestelijke voeding. Eet allen ervan een beleef allen de sterking, die ook Ik geschonken kreeg, toen Ik de Kelk aannam op de Olijfberg!

Ieder van jullie is vrij, om deze kelk met Mij te delen, is vrij om met Mij naar de voltooiing te wandelen. Ik zegen jullie, Mijn geliefden, hier en overal, jullie, die beloofden om Licht te zijn en die het ook reeds bent.

Amen

 

 

Leseansicht
Voorwoord
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
50515253545556
57585960616263
64656667686970
Tref-impulsnur Buchnur Treffen„Leg de scholing niet terzijde, want als U uit uw innerlijk de impuls opvangt, deze ter hand te nemen, sla het boek dan op een willekeuige pagina open, en het zal precies die pagina zijn, die U verder helpt, als U twijfelt, welke weg U dient te gaan.“(70. Schulung)
© 2020 Liebe-Licht-Kreis Jesu Christi DatenschutzerklärungImpressum
Liefde-Licht-Kring van Jezus Christus Weg naar eenheid, 38. Les
Tref-impuls