Jezus Christus: De Weg naar Eenheid via de Liefde

Liefde van alle zijn gelijkaardig
Ik herken het jullie tijdens de buur
Persoonlijkheid zoekt naar

Les 32

Mijn geliefde leerlingen, Ik, JEZUS CHRISTUS, groet jullie. De vreugde van de hemel is met iedereen afzonderlijk. Jullie doen van ganser harte moeite en toch gaat ieder zijn persoonlijke, eigen weg over deze aarde naar God en Ik ga hem met hen.

Jullie doorleven verschillende fasen op de weg terug naar de eeuwigheid. Fasen, die ook Ik als Jezus doorlopen heb. Ook Ik had twijfels over de opdracht, die Mij in het hart geschreven was. Ook Ik vond Me niet goed genoeg, voor de schriftgeleerden te praten, omdat Ik uit een eenvoudig volk kwam en de taal van hun niet zo machtig was. Ook Ik ben dikwijls vanuit Mijzelf in de eenzaamheid daarvandaan gelopen, om Me elders weer te hervinden. Ik heb gehuild, gesmeekt, op de knieën gelegen, gebeden: "O Vader , help Mij, sta Me bij!" Ik ben de weg tot het einde gegaan en ook jullie zullen de weg met Mijn kracht en Mijn hulp gaan en de weg van liefde in het Licht van de eeuwigheid voltooien.

In de terugblik op de jeugdtijd zijn ook jullie jeugddromen weer wakker geworden, die jullie eens voor je huidig leven had. Jullie wilden de sterren van de hemel halen, iets groots in het leven presteren, waardoor heel de wereld, Ik beklemtoon het woord "wereld" trots op jullie zou kunnen zijn. Jullie wilden je uit het allerdaagse tillen, vrij zijn, omdat de ziel haar verlangens spiegelt. Op jeugdige leeftijd waren de zielekrachten nog niet zo verborgen, als ze vandaag gedeeltelijk zijn, daarom ook jullie verlangens. Alles, wat in vorige incarnaties niet gelukt is, trad in deze jeugdtijd door je ziel in het bewustzijn. Het leven lag nog voor je en deze keer, zo namen jullie je voor, zal het me lukken en de mens probeert de sterren te grijpen.

Maar de sterren, Mijn geliefde leerlingen, liggen jullie voor de voeten. Niet in de verre kosmos zijn ze te vinden, ze zijn direct om je heen. Ze grijpen naar hen, naar al degene, die om jullie heen op jullie weg naar het Licht zijn. Zij allen zijn inwendig lichtstralend, niet enkel hoe een ster of een zon, maar hoe duizenden zonnen en nog meer, net als ook jullie, enkel de menselijk geworpen schaduwen door de incarnaties hebben dit Licht verhuld en jullie opgave is het, deze zonnen weer tot stralen te brengen.

Mijn geliefde jongeren, al de mensen, je kinderen, je partner, je ouders, alle famillieleden, alle bekenden, je vrienden, ja zelfs diegenen, waarmee jullie nog in tweedracht leven, zijn jullie sterren. Breng ze tot stralen! Jullie hebben die kracht in je, want jullie zijn Kinderen van de Allerhoogste, kinderen van God. Bewust hebben jullie dit aardse kleed aangetrokken en het verlangen, dat in jullie opstijgt en deels nog machtig is, is het verlangen naar de voleinding.

Hoe hoort zich dit verlangen in de mensen te spiegelen? De mens heeft weliswaar de ervaringen en gelooft, dat hij in dit of in dat vak zijn talenten tot ontwikkeling moet brengen. Toch niet, zoals gezegd, ergens of waar ook is de tijd, om deze talenten in te zetten, maar in het hier en nu. Hier en nu ook wanneer je juist - symbolisch gezien - door de woestijn gaat, twijfelt en bidt zo zoals Ik deed, zullen ook jullie de weg uit de woestijn weer vinden en je herkent, met al je fouten, tekorten, zwakten, zijn jullie het licht uit de eeuwigheid, dat op de plaats straalt, waar het op het dit ogenblik geplaatst is.

Een licht vermoeden van de hemelse liefde vervult je hart, toen je aan je eerste jeugdliefde terugdacht. Toen was de ziel nog open voor de instraling van het hoogste liefdesvermogen, van het Een zijn met een wezen, dat je aanvult, waarnaar je al honderden, ja, al vele duizenden jaren hebt verlangd.

Wat God verbonden heeft blijft eeuwig bestaan en deze eeuwigheid straalde in je eerste aardse liefde. Daarom ook jullie bedroefdheid, toen deze aardse liefde brak, brak zoals een glas, dat op de grond valt en versplintert. Tegelijk is dit een symbool voor je, dat op aarde, hier in het materiele zijn, niets eeuwig blijft bestaan. Alles op aarde is vergankelijk. Deze vergankelijkheid werd jullie zo diep bewust, dat dit je ten diepste pijn deed. In de latere jaren had je de pijn overwonnen, maar het verlangen naar die ander is zolang in je, tot je met deze verenigd wordt. Een vlam voor de troon van God, door Hem gezien zijn in alle eeuwigheid, dat is je duaalziel.

Wanneer jullie op de weg van zelfkennis verder gaan en steeds bedrevener worden in de liefde, wanneer jullie begrijpen, dat liefde werkelijk geen doel nastreeft, uitgezonderd zich geven, dus zonder verwachting, wanneer je liefde tot al je medemensen ontwikkelt, ongeacht welk gebrek je aan ze merkt, ongeacht hoe ze zich tegenover je gedragen. Als je niet meer anders kunt, dan je liefdevolle hart te laten stromen in de schepping, naar de kleine levende wezens tot ze de grootste en boven alles uit in het universum, de gehele schepping omsluiten, dan, Mijn geliefden, is je Duaal je nabij. Ongeacht of zij zich in het aardse kleed bevindt, zoals jullie, of in de geestelijke gebieden.

Wanneer ze in de geestelijke gebieden is en je standvastigheid door meerdere beproevingen op de weg naar het licht bewezen hebt, dan wordt deze ziel je als je beschermengel gegeven. In het begin laat ze zich nog niet kennen, maar de liefde overweldigt je met zo’n intensiteit, dat je in je innerlijk meteen weet: De ziel, waartoe ik behoor is alle eeuwigheid en in alle eeuwigheid, is mij nu nabij.

Is deze ziel in het aardse kleed, zo voltrekt zich iets overeenkomstigs, want de zielen zijn ongebonden. In de slaap van de mensen vinden beiden zielen zich in liefde samen, want ook in de geincarneerde duaalziel brandt hetzelfde verlangen zoals in jou. Degene, die in de liefde vooruit is, zoekt zijn duaalziel, die bij hem hoort, om hem te helpen. Wanneer hij gevonden is, dan weet zij: "Ik heb hem ontmoet" door een droom of door menselijke ontmoeting. Het is wel moeilijk, wanneer deze beiden elkaar leren kennen, want het is een groot verschil, of het goddelijk kind, de zoon van de Vader, zijn goddelijke evenbeeld herkent, de broeder of zuster in het licht of dat beiden door incarnaties in het aardse gebied belast tegenover elkaar staan.

Mij geliefde schapen, hoe groot het verlangen naar je duaal ook mag zijn, Ik herhaal: Enkel door de liefde tot je naaste kun je deze ziel meer nabij komen. Wanneer je een zeer moeilijke partner aan je zijde hebt, dan is dat een grote opgave in het hier en nu om deze partner lief te hebben, hem te eren en met begrip zijn/haar zwakheden aan te nemen in het bewustzijn, dat je ook zelf niet vrij van fouten en zwakheden bent. Het is eenvoudig, om met een partner samen te leven, waarmee geen moeilijkheden zijn, waar dat, wat eens als oorzaak aangericht was, al vereffend werd.

Veel moeilijker vormt zich je leven, wanneer nog werkingen uitvloeien en het partnerschap onharmonisch verloopt. Degene, die de geestelijke weg betreedt, heeft dan de opdracht, dit moeilijke partnerschap in het licht te tillen. Ook voor de gehuwden in deze wereld gelden hemelse wetten. Als je met je duaal verbonden bent, sinds alle eeuwigheid en in alle eeuwigheid, in de gedachten van de Vader al altijd voorhanden, dan geldt deze wet ook voor een aards partnerschap, zolang jullie in het aardse kleed verkeren.

Ik weet en zie het aan jullie gedachten, wanneer jullie terugkijken, dat datgene, wat Ik jullie zei, niet eenvoudig te leven is. Weet echter, Mijn geliefden, dat de Liefde van de Vader voor jullie menselijk handelen steeds begrip heeft en ook jullie zullen leren om voor al je medemensen begrip op te brengen!

Wanneer afgebroken partnerschappen achter je liggen, dan voel je, of je van ganser harte alles kunnen vergeven en niets nadraagt. Wanneer nog negativiteit in je aanwezig is, probeer dan met Mijn kracht en Mijn bijstand het op te lossen, want het verleden, Mijn geliefden, kan opgelost worden, waardoor je vrij het licht tegemoet kunt wandelen. De partner, die op het geestelijke pad verder is, dient in ieder opzicht voorbeeld zijn, want dat, Mijn geliefden, is de levende liefde.

Niet steeds kunnen jullie aan deze norm voldoen. Ook hier zeg Ik opnieuw: Mijn en daarmee het begrip van de Vader is met je, wanneer je steeds moeite gedaan hebt en samen geprobeerd hebt in het licht op te lossen, wat gebonden was. Alles wat je overkomt, zo heb Ik jullie geleerd, hebben jullie eens zelf veroorzaakt. Nu is het je opdracht, geen verdere oorzaken meer te scheppen, maar de eerdere op te lossen, indien je deemoedig de werking draagt en liefde schenkt, waar men je nog aanvalt of krenkt. Wandel met Mij en Ik bevrijd je van aangrijpende belevenissen uit vorige incarnaties. Als een vluchtige droom verschijnen ze in je bewustzijn. Jullie vragen om vergeving en vergeven zelf en vrij is je ziel. Is deze weg zo niet wonderlijk?

Zelfs wanneer jullie je, figuurlijk gezien, op de wandeling door de woestijn bevinden, dan gebeurt toch iets. Heel kleine wonderen, Mijn geliefden, zijn om jullie heen. Zo ontelbaar vele, enkel zien jullie ze niet, omdat jullie naar het grote wonder uitzien, naar de verlichting, die jullie als een bliksem doorstraalt en je uit het aardse tilt. Maar, waarheen? Herken de humor in Mijn woorden! Uit jullie hier en nu, uit de opdrachten, die jullie jezelf gegeven hebben? Waar jullie ook heen gaan, je kunt deze zelf gestelde opdracht niet uit de weg te gaan. Wanneer ze nu niet opgelost worden, dan lossen ze later op, maar opgelost worden ze. Waarom niet meteen? Vreugdevol, bevrijd, kunnen jullie dan verder wandelen.

Het dieptepunt is niet zo diep als jullie denken. Zien jullie Mijn hand niet, die zich uitstrekt naar die enkelen van jullie en jullie wil opheffen in het licht van de gedachte: "Ik Ben, waar ik ben, een kind van de Allerhoogste, bereid, O Vader, alles te vervullen.

Denk over deze woorden na, en neem je de opdracht voor! Ga innig verbonden met Mij door de komende week en Ik help je in je huidige situatie! Mijn liefde is altijd met jullie. Mijn kracht vervult jullie, Mijn zegen doorstraalt jullie en het licht van de hemel begeleidt jullie!

Amen

 

 

Leseansicht
Voorwoord
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
50515253545556
57585960616263
64656667686970
Tref-impulsnur Buchnur Treffen„Leg de scholing niet terzijde, want als U uit uw innerlijk de impuls opvangt, deze ter hand te nemen, sla het boek dan op een willekeuige pagina open, en het zal precies die pagina zijn, die U verder helpt, als U twijfelt, welke weg U dient te gaan.“(70. Schulung)
© 2022 Liebe-Licht-Kreis Jesu Christi DatenschutzerklärungImpressum
Liefde-Licht-Kring van Jezus Christus Weg naar eenheid, 32. Les
Tref-impuls