Jezus Christus: De Weg naar Eenheid via de Liefde

De liefde tot God
De weg naar mystieke Eenwording

17.4 MB

Les 42

Mijn geliefde vrienden, in jullie innerlijk hebben jullie voor Mij, JEZUS CHRISTUS, besloten en Mijn vreugde is met jullie. Daarom, kijk niet langer op je mens neer, maar op de jubelende ziel, want dat is het, wat de mens doorstraalt en hem in het licht van de Eeuwigheid hult! Zij is het nu die over jullie macht heeft. Door jullie JA schenken jullie de ziel kracht en Ik kan door haar heen werken.

Plechtig leg Ik in jullie handen een geestelijk zwaard. Het is voor jullie het teken van de Goddelijke Wil. In deze Wil straalt het en door deze vervullen jullie in het hier en nu de dienende liefde voor je naasten en naar de schepping. Ontvangt nu dit geschenk uit Mijn handen! Jullie Deemoed zal het in het vervolg versieren. Jullie Liefde zal het met edelstenen bezetten en jullie tranen, uit liefde vergoten, worden glanzende parels zijn op dit zwaard, tranen van het Wereldkruis, dat jullie bereidwillig op je nemen, tranen van Mijn geestelijke verdriet, dat ook tot dat van jullie is geworden.

Jullie dienen de elementen: Aarde, Vuur, Water, Lucht. De elementen dienen jullie in die mate, als jullie je voor hen buigen, want alles is van goddelijke Geest doordrongen. Hoe meer je beseft, dat in al het Zijn de geestelijke Eenheid ligt en hoe meer jullie je afstemmen op de goddelijke Eenheid, des te dieper treden jullie in de Mysteriën van de schepping binnen. Deze schepping is bereid om jullie totaal tegemoet te komen. Ze wacht op jullie, want door jullie zal de verandering gaan gebeuren.

Mijn getrouwen! De adem van Mijn Liefde straalt in al het Zijn. Hij is overal aanwezig. Deze Adem is tegelijk Mijn scheppingskracht en scheppingsmacht.

Wanneer jullie je linkerhand openen en om deze kracht vragen, dan stroomt deze naar jullie toe en wel op elk tijdstip. Wie zich op deze aardbol met deze kracht verbindt, die ontvangt deze kracht.

Het is te vergelijken met de zon, die schijnt op dezelfde manier op de rechtvaardigen en de non-rechtvaardigen. Aldus kan ook de macht en de kracht van Mijn Adem door de rechtvaardigen en de non-rechtvaardigen worden ontvangen en daarmee beantwoord Ik jullie vraag: Iedereen kan met deze Scheppingskracht werken, zodra hij zijn hele-zijn, zijn willen, zijn denken, zijn gewaarworden hierop afstemt.

Mijn Liefde, die tevens de scheppingskracht en -macht is, kan ook misbruikt worden. Jullie kunnen, door de kracht van je eigen wil bv. voorwerpen bewegen, materialiseren en dematerialiseren en... nog veel meer. Wanneer jullie echter naar het zwaard in je handen kijken, dat de goddelijke Wil symboliseert, dan weten jullie, dat iedere vorm van dwang niet in de goddelijke Wil gegrondvest kan liggen. Mijn Wil doorlicht de schepping, doorlicht de dieren en mensen. Mijn Wil geneest de zielen. Mijn Wil geneest ook gebreken, als de mens door deze genezing tot Mij, de liefde vindt en ook van zijn kant uit bereid is, datgene verder door te geven, dat hij ontvangen heeft.

Mijn Wil is, dat Mijn liefde naar al jullie medemensen in gelijke mate stroomt, of ze voor jullie enkel een spiegel zijn en je aan je eigen zwaktes doen herinneren, of dat jullie ze graag mogen, omdat er geen negatieve resonantie meer tussen jullie ligt. Mijn Wil is de diepste deemoed, want anders richt zich het zwaard van de goddelijke Wil tegen jullie! Enkel in de deemoed gaan jullie a.h.w. slaapwandelend op de smalle richel tussen licht en duisternis.

De verleiding van de Hoogmoed zal jullie vaker begeleiden, als jullie zien, dat jullie je medezusters, de dieren of planten door Mijn kracht kunt helpen. In het begin zijn jullie vol vreugde en dankbaarheid, maar dan wordt deze kracht en macht voor jullie een soort gewoonte en dan is de verleiding heel dichtbij!

Denk dan aan het zwaard in jullie hand. Besef, dat het Mijn Goddelijke Wil is, die door jullie werkt en jullie ego-mens kan dan buigen, kan neerknielen en om vergeving vragen en Ik reik je de hand, til je omhoog en spreek: “Het is goed, lieve zuster, lieve broeder. Je hebt het begrepen! Een moment dacht je, dat die kracht uit jezelf kwam en Ik liet je begaan.”

Maar weet ook: Zou het bewustzijn niet in je ontwaken, dan zal het Zwaard van de goddelijke Wil zich tegen je richten, want de krachten, die je door de werking van je eigen wil aanroept, laten je niet meer los! Ze zullen je met de vier elementen bestormen! Het Vuur zal je verbranden, het Water zal je niet verkwikken, de Aarde zal onder je wijken en je longen zullen de zuurstof niet meer eruit kunnen filteren. (Dit is symbolisch op te vatten, Mijn getrouwen!)

Jullie weten, dat alles wat jullie doen resonantie oproept. Zodra jullie met Mijn zwaard waardig door het leven lopen, dan zijn jullie gehuld in Mijn Goddelijke Wil en jullie zijn steeds doordrongen wat Mijn Wil is, want jullie zijn dan vanuit het hart deemoedig en de resonanties zijn jullie daden, in gedachten, in woorden en werken van zegeningen, genezingen, troost, kracht gevend, biddend... en nog veel meer.

Verlaat je echter deze smalle marge, denkend, dat deze kracht toch altijd tot je beschikking staat, of je nu deemoedig bent of niet, dan leg je het Zwaard van Mijn Goddelijke Wil uit handen. Zoals voorheen dient Mijn macht en kracht je, maar het Zwaard moet zich wetmatig vroeger of later tegen je richten! Vele van jullie hebben de weg, die jullie nu met Mij gaan, bewandeld. Jullie zijn Mijn vrienden, die vooruitlopen om anderen de weg te wijzen. Denk echter steeds weer aan deze Openbaring, die jullie getoond is, en aan de belofte, die jullie in je innerlijk gaven en aan de Woorden, die Ik jullie vandaag schenk met het geestelijke geschenk van Mijn goddelijke Wil!

Zo kan de kracht, die nu versterkt in jullie binnenstroomt, de komende veertien dagen van nut voor jullie zijn! Ga oplettend door je omgeving, kijk niet alleen naar het uiterlijk van je medemensen, maar kijk ze diep in de ogen en laat door je harte-gewaar-wording het innerlijk van je medemens op je inwerken!

Daarvoor heb je maar een kort moment nodig. De eerste gedachte, die in je Geest opkomt, is ook je ziele-gewaar-wording, want je ziel heeft de communicatie met de ziel van je naaste tot stand gebracht. Vanuit deze gedachte kun je lezen, wat deze medemens op het ogenblik voor een straal uit Mijn goddelijke Wil, die ook door de Liefde doorstraald is, nodig heeft. Een enkel Woord slechts: Heer, kracht, liefde, troost, goedheid, een week hart, zegen! Vaak rijst bij jou het gevoel omhoog om voor deze medemens te bidden, hem of haar naar Mij, Jezus Christus, te brengen, wanneer hij of zij bijzondere hulp nodig heeft.

Jullie zijn mijn Lichtboodschappers! Ik heb jullie geleerd: Door jullie handen wil Ik zegenen, door jullie ogen wil Ik waarnemen, door jullie oren wil Ik horen en jullie aards lichaam is Mijn werktuig! Jullie hebben Mij de vraag gesteld, waarom Ik niet direct op je medemens kan inwerken. Zie, Mijn Licht is ook in verduisterde toestand voor je medebroeders en zusters niet te verdragen! Jullie zijn enkel in staat Mijn licht te ontvangen, te transformeren en het in de ziel van je naaste te laten binnenzinken, want door de lichamelijkheid van het mensenkleed zijn jullie qua trilling met je broeders en zusters op een zelfde nivo. Daarom zijn er veel arbeiders in Mijn wijnberg nodig. Daarom heb Ik jullie nodig! Geleidelijk wordt het een gewoonte, dat je je op het bewustzijn van je medemens afstemt en hem daar aanspreekt, waar deze het aankan.

Wanneer hij b.v. een verstandsmens is, op zijn intellect gericht is en zijn harte-denken nog niet weet te benutten, dan helpt het je niet, deze met jullie harte-gevoel tegemoet te gaan, maar je moet hem dan op zijn verstand aanspreken. Met Mij verbonden werkt het Licht, dat Ik in jullie ben. Door het verstand van je naaste stroomt dit dan in het hart en een licht verlangen ontwaakt: “Er moet toch nog iets anders bestaan. Deze broeder straalt nog iets anders uit als enkel het zuivere weten. Wat is dat, dat me steeds weer tot vragen aanzet? Wat is het, dat me deze medemens steeds weer doet aanspreken?” Als jullie geduld hebben, komt het moment, waarin het verlangen zich tot een eerste vraag vormt, die niet meer uit het verstand komt, maar rechtstreeks uit het hart. Met dit voorbeeld toon Ik aan, hoe Ik door jullie werk.

Zo dienen jullie je de komende veertien dagen oefenen in wat gezegd is! Denk er aan, dat Ik jullie op elk ogenblik roep, waardoor jullie noch in het verleden, noch in de toekomst leven, maar verbonden met Mij in het hier en nu en daarmee in de Eeuwigheid! Doe moeite, Mijn geliefde vrienden, steeds weer opnieuw de antwoorden, die je Mij in je innerlijk hebben gegeven, in de daad om te zetten! Ik zeg: jullie moeite telt! De moeite wordt langzamerhand tot daad. Ook nu moeten jullie je weer, stap voor stap, inzetten. Het is de laatste etappe, die jullie samen in de Gemeenschap uitvoeren. Daarna gaat ieder van jullie met Mij met de geschonken gaven zijn individuele weg verder. Wel kunnen jullie je dan nog hier of daar treffen, om elkaar wederzijds te steunen of om met elkaar te spreken. Maar nu al, Mijn geliefden, groeien jullie in zelfstandigheid, in de zoon- en dochterschap van God. Ik zegen jullie hier in de kring en jullie, die de navolging gaan.

Amen

 

 

Leseansicht
Voorwoord
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
50515253545556
57585960616263
64656667686970
Tref-impulsnur Buchnur Treffen„Leg de scholing niet terzijde, want als U uit uw innerlijk de impuls opvangt, deze ter hand te nemen, sla het boek dan op een willekeuige pagina open, en het zal precies die pagina zijn, die U verder helpt, als U twijfelt, welke weg U dient te gaan.“(70. Schulung)
© 2020 Liebe-Licht-Kreis Jesu Christi DatenschutzerklärungImpressum
Liefde-Licht-Kring van Jezus Christus Weg naar eenheid, 42. Les
Tref-impuls