Jezus Christus: De Weg naar Eenheid via de Liefde

Liefde van alle zijn gelijkaardig
Ik herken het jullie tijdens de buur
Persoonlijkheid zoekt naar

Les 24

Door de terugblik naar je zuigelingentijd werd een licht vermoeden in je gewekt, hoe het eens in de Hemelse gebieden was en hoe het weer worden zal. Behoedzaam voer Ik, JEZUS CHRISTUS, jullie door de trappen van je ontwikkeling in het aardse Rijk en daarmee ook naar jullie opdracht, die in je innerlijk klopt, want de Vader roept zijn kind: "Kom Mijn zoon, Mijn dochter, kom naar Huis, waardoor je vervult, wat je beloofd hebt."

Daarom ook het gevoel, dat de engelen jullie nabij zijn, jullie in een kring omringen - dat is zo. Niet alleen je beschermengel begeleidt je hierheen, maar ook uit de tussenrijken zijn talrijke zielen aanwezig, die door hun Leerengel hierheen geleid worden om met jullie de leer van de Liefde te begrijpen, ze ook in de tussenrijken te verwezenlijken en daardoor de trappen ophoog, naar het Vaderhuis te betreden.

Wanneer je naar een slapende zuigeling kijkt, dan zul je vaak een lachen over de gelaatstrekken zien - de ziel is nog in paradijselijke gebieden. Daarmee zijn niet de reine hemelen bedoeld, maar tussengebieden, die voor Mijn kinderen voorbereid zijn, die zich in voorbije incarnaties moeite gedaan hebben de Liefde te leven. In de Tussenrijken, waar zich ook zuiver geestelijke wezens ophouden, voordat ze zich verder in de diepte begeven, om een incarnatie aan te nemen, om het wereldkruis mee te helpen dragen.

Uit vorige Openbaringen weten jullie, dat zeer veel Lichtwezens uit de zuiver geestelijke gebieden nu in de eindfase van het grote repatriering in de Wijnberg van de Liefde mogen meehelpen, de schare kinderen mee binnen te halen, thuis te brengen. Wanneer jij je verder intensief met deze opdracht van de zuigeling bezig houdt, dan zullen zich gevoelige gebieden openen, je bewustzijn verruimt zich en gaat naar het gebeuren van de vorige incarnaties. Voor iedereen anders, afhankelijk van hoe lang je oponthoud in de tussengebieden was, zal je vroegere herinnering meer of minder intensief in je waakbewustzijn intreden.

Jullie hebben ook al beleefd, hoe Ik het jullie vooruit gezegd heb, dat je in de morgen treurig wakker wordt en je hebt je ook correct gedragen, met deze treurigheid naar Mij te komen. Zie, het is niet alleen de droefenis, die jullie in deze of gene zuigelingenperiode aangreep, de treurigheid, de paradijselijke gebieden te hebben verlaten, maar het is tegelijk je gevoeligheid, die de aardse smart opneemt, dus de straling van de smart van de hele wereld en alle levende wezens daarop. Je hebt in je binnenste tot het Wereldkruis ja gezegd. Jullie zijn bereid, het mee te dragen en deze bereidheid roept dan pas in je het leed wakker, dat op deze planeet naar alle scheppingsvormen plaats vindt.

Pas in de toekomst wordt dit leed voor jullie tot vreugde, dan weer opnieuw verspreidt dit jullie bewustzijn verder uit over deze aarde, en uit dit smartelijke kruis wordt dit het Kruis van de Vreugde, dat de brug tussen Mijn gevallen kinderen en Mij vormt. Zoals Ik jullie al zei, dit Kruis zie je dan lichtvol opgericht en met trappen voorzien. Wanneer je dit bewustzijn bereikt, dan is al het leed, dat geschiedt, veranderd in de vreugde van het thuiskomen, want overal waar leed is, is zuivering, is thuiskomen.

Ga aan Mijn hand mee, stap voor stap, want iedereen onder jullie heeft een ander bewustzijn - de ene meer in de ene richting geopend, de andere in een andere. Dat is niet in waarde te beoordelen - daarom kunnen jullie je ook onder elkaar helpen. Zou je met hetzelfde bewustzijn zijn, hoe zouden jullie elkaar dan tot steun en hulp kunnen zijn?

Besef, dat deze aarde juist daardoor tot een wonderlijke scholingsplaneet werd, want ontelbare verschillende bewustzijnsnivo’s ontmoeten elkaar. Besef uit Mijn wijsheid, dat in de tussengebieden, gelijken bij gelijken zijn. Op deze aarde echter zijn er verschillende mogelijkheden. Zo is ook de eeuwige Waarheid op aarde door jullie in de veelzijdigheid van religies veel meer te begrijpen.

Wanneer jullie de waarheid uit de religies, uit alle Gemeenschappen, uit al jullie wijze boeken samenvatten, dan hebben jullie vele facetten uit de grote Edelsteen van de eeuwige - heilige Waarheid en niet slechts een. Overal in alle religies, in alle gemeenschappen, licht het Licht van de Wijsheid op en overal kan via de Eenheid, via de Liefde, die Ik ben, de terugweg worden betreden.

Toen Ik als Jezus over de aarde ging, leerde Ik geen nieuwe religie. Ik sprak uitdrukkelijk "Ik ben niet gekomen, om de wetten van Mozes op te lossen, maar om ze te onderhouden en te verdiepen. Ik ben gekomen om jullie de Liefde te leren en enkel de Liefde." Wie de Liefde leeft, is Christen, die volgt Mij na, ongeacht in welke religie hij is. Enkel wanneer je tot deze Eenheid komt, jij en iedereen, die zich aangesproken voelt, kan het eeuwig-Jeruzalem in de Geest uitstralen en de naar huis kerende kinderen eindelijk opnemen.

Velen onder jullie voelden zich als zuigeling geborgen, gedragen door de Liefde. Hier heeft de ziel al begrepen, dat Ik, de eeuwige Al-ene in Jezus Christus mijn Kind draag. Het licht, dat je in de meditatie ervoer, is Mijn licht van de Liefde. Als Jezus wil Ik werkelijk jullie Vriend en Broeder aan jullie zijde zijn, want Ik weet, hoe vaak de Weg je zwaar valt, totdat hij tot de lichtende Trap van vreugde aanbeland is.

In de zuigelingenperiode was jullie ziel nog meer met paradijselijke tussenrijken, als met je kleine lichaam verbonden. Daarom slaapt de zuigeling ook veel meer dan het mensenkind, dat langzaam aan volwassen wordt en steeds minder slaap nodig heeft. Tijdens het slapen, de 'kleine dood' genoemd, bevrijdt zich jullie ziel ook nu nog, door de tussengebieden op te zoeken om daar versterkt met het werk van de hemelleiding mee te helpen

Hoe meer je verder groeit in de wijdte van de opdracht, hoe meer jullie bewustzijn zich opheft, des te sterker wordt de kracht in je ziel en ze kan ook in jullie waakbewustzijn op verschillende gebieden gelijktijdig in de Liefde dienen.

Besef, dat jullie ziel nu gedeeltelijk nog zo hulploos als een zuigeling is, zich echter door de beperking door de mensen zich mag bevrijden om te groeien, om zich in zijn bewustzijn uit te dijen, het menselijke lichaamsomhulsel verlatend, zich uitdijend, zich in de wijdte van de Schepping zich in de Liefde mag insluiten! Besef, dat je met deze nieuw begonnen Scholing je ziel zich in kleine stappen laat verder rijpen, om dat te volbrengen, wat je eens beloofd hebt!

Daarom zul je elkaar helpen, zul je vrijer worden in het gebed, want door het gebed stroomt bereidwillig Mijn Licht, dat je binnenste verheft en belicht. Mijn gaven worden daardoor in jullie gewekt, die je bereidwillig in het gebed aan hen verder geeft, aan degene die met jullie in dit gezelschap zijn.

Door het gebed begint Mijn eerste "Ik Ben in jullie" te bewegen. Wanneer je jullie handpalmen opent, en het Licht van de Liefde, dat in iedereen woont, over deze als zegen door de hele aarde laat uitstralen, dan ervaar je een pulseren in jullie handpalmen, een warmte. Dit is Mijn instralende Liefdekracht, die ook door jullie als genezende straling vloeien mag. Zovelen op deze aarde hebben genezing nodig, wat links en rechts aan jullie wegrand fysiek en psychisch gekrenkt werden. Jullie mogen helpen en steunen! Ervaar de pulserende kracht, die door je heen stroomt! Laat Mij in en door jullie stromen! Werkelijk, de hemel is bij jullie!

Zo het jullie Wil is, verdiept het stromen van Mijn helende kracht in en door jullie in de meditatie! Laat jullie zielen in de meditatie, met Mij praten! Laat ze jubelen, loven en prijzen, zo als de ene of de andere onder jullie al was als zuigeling: vol vreugde!

Geef die gewaarwordingen in jullie weer de ruimte! In je vroegere kindheid waren jullie gedachten, zoals het later pas ontwikkelde intellect, nog niet voor handen. Jullie leefden nog in de wereld van gevoelens, jullie leefden nog in de taal van de Hemel. Laat deze taal weer in je aan ruimte winnen! Daarom zei Ik: "Wanneer jullie niet weer worden gelijk de Kinderen, kunnen jullie het Hemelrijk niet binnengaan"?

Ik heb jullie al eens uit gelegd, dat dit niet betekent, dat je kinderlijk(!) moeten worden, maar een gemoed van een kind, vol vertrouwen, je vol overgave je door de Al-geborgenheid geliefd te voelen. Daardoor vind je in de huidige tijd de Liefde tot jezelf.

Misschien lukt het je, een bezield lachen zoals een zuigeling te herkrijgen, die precies zo, in overdrachtelijke zin, door Mij gewiegd word. Misschien doorbreekt dit lachen bij het slapende kindje de muren, die door jouw intellect gebouwd zijn en heb je weer toegang tot de ervaringswereld van je ziel, de taal van de hemel.

Dit is je opdracht tot voor de volgende keer en Ik breng nog eens het notitieboekje ter sprake, het helpt je in de Gemeenschap met elkaar te werken.

Mijn Barmhartigheid is met jullie allen. Ik wil jullie als vriend, als broeder, maar ook als Vader vriendelijk bij de hand nemen en jullie terug naar Mij leiden. Mijn zegen beroert jullie zacht als een bries, koel op jullie huid. - Mijn zegen stroomt naar jullie, jullie zielen. Zie het verlossende licht, dat je thuis brengt naar het hart van de Vader! Mijn zegen vloeit over de hele aarde.

Amen

 

 

Leseansicht
Voorwoord
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
50515253545556
57585960616263
64656667686970
Tref-impulsnur Buchnur Treffen„Leg de scholing niet terzijde, want als U uit uw innerlijk de impuls opvangt, deze ter hand te nemen, sla het boek dan op een willekeuige pagina open, en het zal precies die pagina zijn, die U verder helpt, als U twijfelt, welke weg U dient te gaan.“(70. Schulung)
© 2023 Liebe-Licht-Kreis Jesu Christi DatenschutzerklärungImpressum
Liefde-Licht-Kring van Jezus Christus Weg naar eenheid, 24. Les
Tref-impuls