Jezus Christus: De Weg naar Eenheid via de Liefde

Liefde van de creatie
De creatie van de spiegels voor zelfde rapport

Les 2

Liefde straalt in jullie harten. Liefde straalt over heel de wereld, waarover Ik, JEZUS CHRISTUS, als mens wandelde en nu in de Geest weer verschijn, om al degenen, die met Me zijn, te roepen, die eens uittrokken om Mij te helpen, opdat het weer Een Kudde wordt onder Mij, de Herder.

Een kudde in het Licht van de Liefde. Daarom verheug Ik Me, dat jullie elkaar hier treffen, om met Mij verder te wandelen en dat ik jullie bij kan staan, wanneer jullie moeite doen om het al te menselijke te herkennen en dat steeds minder ruimte geven, waardoor Ik in je ruimte win en door jullie op aarde kan werken. Waarlijk, Ik zeg jullie: Licht heeft deze wereld nodig, zeer veel Licht! Indien jullie bereid zijn, maak Ik van jullie zichtbare lichtfakkels, stralend van Liefde, die aangrijpend zijn voor ieder mensenhart in je omgeving. Nu al, lieve broeders en zusters, kunnen jullie je niet alleen tot lichtfakkels ontwikkelen, maar jullie kunnen tegelijk al diegenen mee ontwikkelen, die in jullie omgeving zijn. Jullie kunnen dit als mensen niet begrijpen. Zie, zoals een kaars een donkere ruimte verlicht en in de duistere hoeken schijnt en de duisternis terugdringt, zo kunnen ook jullie, al is het nog zo'n kleine vlam, nu al een lichtend voorbeeld zijn, ook als jij je in het alledaagse nog verliest en gelooft, pas aan het begin van de weg te staan.

Wij wandelen niet voor de eerste keer over deze aarde. Ik heb Mijn kinderen nooit verlaten. Ik was steeds bij jullie en steeds weer waren er Lichtgemeenschappen, die zich in Mijn Geest verbonden, waarin Mijn Geest straalde en Mijn broeders en zusters zich voorbereidden op de tijd, waarin jullie nu leven: De vreugdevolle tijd van de omzetting! De lange nacht nadert het einde, het morgenrood verschijnt weldra aan de hemel!

Wanneer jullie de trektocht met Mij beginnen, vergeet dan echter niet de vreugde, omdat iedere steen van zelfkennis een stap is naar het Vaderhart en dat betekent voor jullie Licht en daarom vreugde en niet een treurig-zijn over jezelf: "O, Heer, mijn Vader, hier sta ik!"

Jullie spraken vandaag over deemoed en ook Ik wil daar graag op ingaan: Lieve broeders en zusters, jullie kennen Mijn Wet, die Ik de mensen bracht: Je zult de Heer, je God, liefhebben boven alles en je naasten als jezelf. Dit Gebod van Liefde bestaat uit 3-aspecten. Heb God, je Vader lief boven alles. Heb je naaste lief en wel alle naasten . De naasten zijn al je medebroeders en medezusters. Wanneer je ze van ganser harte liefhebt, dan kun je enkel uit je innerlijk helpend werken. Besef, dat ook jullie nog zwaktes hebben, dat je daardoor de zwaktes van je naasten begrijpt en hun daardoor de hand kunt reiken. Deemoed is beseffen, dat iedereen van je broeders en zusters, ook jouw broeder, jouw zuster is.

Deemoed is, ieder met genegenheid benaderen, wetend het is een kind van God, dat de Vader lief heeft, zoals Hij jullie liefheeft, en jullie benaderen God met genegenheid, je Schepper in je naaste.Deemoed is, je nooit boven anderen te verheffen, noch in gevoelens, gedachten of woorden, noch minder in daden. Deemoed is nauw verwant met de Liefde. De ware Liefde is deemoedig. De naaste is echter niet alleen je medemens, de naasten zijn ook de dieren die je omgeven, de hele Schepping om je heen.

Ook die behoren jullie lief te hebben, want overal is de levensenergie van God, de Eeuwige-, heilige Scheppergeest. Hoe gaat de mens met deze levensenergie om?

De drie aspecten: Je zult jezelf liefhebben. Neem jezelf aan, Mijn kind, zeg ja tegen jezelf, tegen al je fouten, je zwakheden! Reik Mij de hand met de woorden van een kind: "Leid mij, help mij! Ik alleen, O jij mijn Vriend, mijn Broeder, mijn Verlosser, red het niet. Maar met Jouw hulp vervul ik dat, wat mijn eeuwige Vader van mij verwacht: Licht te zijn temidden van de diepste Duisternis. Ik omhul je met Mijn mantel van Liefde en leg hem vast om je schouders. Je bent beschermd, Mijn kind. Ja, Ik neem je op Mijn arm en draag je over de steilste hindernis.

Wie in deze Liefde zo tot Mij komt, is deemoedig van hart, want hij weet, dat hij voor God, de eeuwig heilige Schepper, een stuifmeelkorreltje is en toch nog voor Hem een geliefd Kind is. Hij buigt zich voor de Al-ene in de gelukszalig overgave aan God, de Vader.

Zo beginnen we onze lange weg: Ik leid jullie nu visueel over een licht hellende weg, hier en daar zijn lichtende bloemen in alle kleuren, ze buigen zich voor jullie, alsof ze willen groeten, een groet aan het goddelijk Kind! Uit jullie stroomt Liefde, beantwoordend zo deze groet, buig je daardoor voor de Schepping en wees Een met hen. De geur van de bloemen, gedragen door een zachte wind, omhult jullie. Het is nog vroeg in de morgen, want wie een berg wil beklimmen, hoort tijdig te beginnen.

Ja lieve broeders en zusters: HET IS TIJD!

Je laat jullie blik over de grasvlakten zweven, je ziet vlinders en bijen vliegen, en je blik gaat omhoog in lichtere hoogte. Jullie willen je zoals deze vlinder uit het stof van deze aarde verheffen, het Licht tegemoet.

Nog vaak lijkt het voor jullie zo, alsof jullie moeizaam als een rups over deze aarde kruipen, doch het lijkt maar zo. Laat Mij een Vriend aan jullie zijden zijn! Ik Ben de Liefde van de Vader, Ik Ben jullie Broeder, maar Ik wil nog veel meer jullie vriend zijn, een vriend, bij wie je al je gedachten, al je gevoelens mag neerleggen, die met je dit gemakkelijk begin mee doet verheffen, die je de overvloedige bloei laat zien, die je jouw zienswijze doet bijsturen, verheffen, omhoog in luchtblauwe hoogte, die jullie de schepping laten ontsluiten, zo zoals God voor zijn kinderen voorbestemd heeft en zoal ze ook weer na de verandering van deze aarde in de nieuwe aarde zal zijn.

Bereiden jullie je nu voor. Daarom neem Mij als je vriend aan jullie zijde aan en bouw je de barriëres af, die nog deels uit vorige incarnaties stammen!

Voor Hem, de Almachtig, eeuwig-Ene, zijn jullie slechts een stuifmeelkorreltje, zoals Ik al zei, en toch zijn jullie zijn Kind, een deel van Hem. Hij buigt zich over je als Vader.

Door de Schepping schenkt Hij zich aan jullie, om jullie in deemoed te dienen. Begrijp de grootte van dit gebeuren en begeef je in deze dienende liefde, zodat jullie ook alleen nog meer stromend, zichzelf schenkende Liefde zijn! De zon straalt. Het is de Genadezon uit de oer-Eeuwige, die jullie beschijnt, die jullie roept. Daarom: Kom en laat ons het Licht tegemoet snellen!

Indien jullie willen, kunnen jullie tot de volgende keer, de volgende opgave vervullen en daarmee met Mij en door Mij in het Leven stappen:

Begin de dag met Mij. Wijd je het eerste moment aan Mij en daarmee aan God, onze Vader, want Ik en de Vader zijn Een. Dank voor de nieuwe dag.

Wat ook op je afkomt, probeer in het eerste half uur de verbinding met Mij staande te houden. wat betekent, dat je in je innerlijke Tempel rust, in het Licht van de Liefde blijft en zo de dag begint.

Als je s’morgens wakker wordt, dan sta je midden in de Genadezon, wanneer de eerste gedachten bij Mij zijn. Blijf in deze Genadezon, ongeacht of de kinderen huilen, of het allerdaagse je overmant, dat b.v. dit of dat zich aan je opdringt, wat nog gedaan moet worden. Het zijn jullie plichten, maar vervul deze met Mij, dan blijf je in het Licht!

Of je de dag met de gewoonte begint, je te wassen, je aan te kleden, blijf in Mij Licht! Besef dat in de waterstraal reinigende kracht zit, die jullie uit de energie van God gegeven is. Wanneer jullie in Mijn Licht staan, reinigt het water je niet alleen uiterlijk, maar ook innerlijk. Het neemt al je negatieve gedachten, je ongenoegen -omdat het allerdaagse alweer met macht zich over je heen stort- van je en spoelt ze weg, en toch sta je, ondanks de beginnende hektiek, die je tijd zo bepaalt, weer in het Licht.

Als jullie aan de ontbijttafel gaan, denk dan eraan, dat jullie alles uit Zijn genade en liefde geschonken is. Zegen het voedsel en dank in stilte. Doe niet als een farizeeër, die in uiterlijk vertoon wil laten zien, dat hij de weg met Mij gaat. Nee, doe het onopvallend, rustig, stil, innerlijk. Zo hoor je de weg te gaan, niet de mensen om je heen belerend, maar hen in stilte zegenend.

Het Licht straalt uit je, neutraliseert daardoor ook gifstoffen, die in je voedsel zitten, omdat de mens zijn omgeving vergiftigd heeft. Tegelijk geef je ook diegenen, die met je ontbijten, de zegen voor de dag, onopvallend en stil. Niet alleen diegenen, die in de kamer bij je zijn, nee, liefde kent geen grenzen, liefde doorbreekt alle ruimten. Ook je buren worden door deze liefde bewogen. Het zaad van het licht wordt uitgestrooid en begint ergens te groeien, want uiteindelijk komt elk kind weer terug bij God.

Mocht je snel naar het werk gaan en het eerste half uur zelfs al in de auto of in het openbaar vervoer doorbrengen, dan kun je ook daar onopvallend, tussen al je medemensen, Licht zijn, zeggend:"Vader, in Jouw Naam zegen ik iedereen, die met mij op straat in deze wereld onderweg is." Een geestelijke gedachte en je reis naar het werk is gezegend en met jou ook allen, die je ontmoet en daar bovenuit - geestelijk gezien - al jullie broeders en zusters, want op een of andere wijze is iedereen onderweg, terug naar het Vaderhuis.

Probeer op deze manier de nieuwe dag rustend in Mij te beginnen en je zult Mijn Liefdesmantel ervaren, die Ik je in de meditatie van onze beginnende bergwandeling om je schouders heb gelegd.

De winter, de kale bomen, het somber weer zie je plotseling niet meer. Nee, je ervaart de naderende lente. Al zal er ook nog zoveel sneeuw uit de hemel vallen en zal het nog zo ijzig en nevelig zijn, het Licht doorstraalt je dag; want niet naar het uiterlijk zal de mens zich gedragen, maar de mens, dit betekent, de ziel in de mens, zal het uiterlijk vormen, en wel naar het licht toe. Daardoor help je mee bij de omzetting in de nieuwe wereld, in het nieuwe Leven!

Jullie zijn niet langer dood, gebonden, nee, jullie treden binnen in het ware, in het geestelijke Leven met Mij. Ervaar Mijn liefdesenergie, nu op dit ogenblik! Ik open jullie harten, Licht stroomt in jullie verleden, tot in vroegste incarnaties!

Wie met Mijn Naam ooit slechte ervaringen heeft opgedaan, aan diegene zeg Ik: Ik ben dat niet geweest! Mijn Naam werd misbruikt! Ik ben de Liefde, Ik ben de vriend aan je zijde, die je nooit verliet, die in de hoedanigheid van de liefde van de Vader je uit het eeuwige vaderland tot hier begeleid heeft en ook met je terugkeert met jou en met iedereen, die zich opent voor de eeuwige Liefde.

Ik leg Mijn hand op ieders hoofd. Mijn Liefde straalt. Jullie voelen op je schouder de mantel van Liefde en een lichte beroering. Ik leg hem om jullie heen en zegen jullie en allen, ook in de geestelijke Oorden, die Mijn Woord horen. O wandel mee, het Pad van de Liefde.

Ik zegen allen, die Mijn Woord lezen. O wandel mee, terug naar het Vaderland!

Amen

 

 

Leseansicht
Voorwoord
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
50515253545556
57585960616263
64656667686970
Tref-impulsnur Buchnur Treffen„Leg de scholing niet terzijde, want als U uit uw innerlijk de impuls opvangt, deze ter hand te nemen, sla het boek dan op een willekeuige pagina open, en het zal precies die pagina zijn, die U verder helpt, als U twijfelt, welke weg U dient te gaan.“(70. Schulung)
© 2024 Liebe-Licht-Kreis Jesu Christi DatenschutzerklärungImpressum
Liefde-Licht-Kring van Jezus Christus Weg naar eenheid, 2. Les
Tref-impuls