Weißes Buch, Les36

Mijn geliefde vrienden, Mijn schapen, laat Mijn woorden in je harten toe, dit zeg Ik nog een keer. Laat ze niet wegsterven, maar laat ze in je gegraveerd zijn, opdat ze jullie te zijner tijd, tot hulp zijn, wanneer je ze nodig hebt. Mijn kracht, Mijn liefde en Mijn zegen zijn met ieder afzonderlijk van jullie, zijn met al Mijn kinderen! read

Neuer ImpulsNur BuchNur TreffenImpuls versenden
Tref-impulsnur Buchnur Treffen„Leg de scholing niet terzijde, want als U uit uw innerlijk de impuls opvangt, deze ter hand te nemen, sla het boek dan op een willekeuige pagina open, en het zal precies die pagina zijn, die U verder helpt, als U twijfelt, welke weg U dient te gaan.“(70. Schulung)
© 2020 Liebe-Licht-Kreis Jesu Christi DatenschutzerklärungImpressum
Liefde-Licht-Kring van Jezus Christus Impuls
Tref-impuls