Váš osobní náhodný impuls

Weißes Buch, 090228

Před dvěma tisíci lety jsem mluvil ke Svým apoštolům: „Bděte a modlete se se Mnou”, když jsem stál na Olivové hoře, přijal kalich a vyprázdnil jej až do dna. Třikrát Jsem našel Své učedníky, jak spí. A volám do světa: „Kdo z Mých dětí spí ještě nyní? Probudím vás! Vzbuďte se, abyste se mohli modlit a bdít v této době, ve které se temnota silou vzpírá vítězství světla!”

Neuer ImpulsNur BuchNur TreffenImpuls versenden
© 2020 Liebe-Licht-Kreis Jesu Christi DatenschutzerklärungImpressum
Kroužku lásky a světla Ježíše Krista Impuls
Náhodný impuls